Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

เทศบัญญัติงบประมาณ

 

 

- ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

- ประกาศงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

----------------------------------------------

- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560

----------------------------------------------

- ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559

- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559

----------------------------------------------

- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558

- ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558


- รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2558


- รายงานรายละเอียดประมาณรายจ่าย งบประมาณทั่วไปประจำปี 2558 (สำนักปลัดเทศบาล)


- รายงานรายละเอียดประมาณรายจ่าย งบประมาณทั่วไปประจำปี 2558 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

----------------------------------------------

- ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557

----------------------------------------------

- ประกาศใช้ทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556

Comments  

 
0 #1 test 2015-02-23 09:48
test001 :lol:
Quote
 

Add comment

Security code
Refresh

 
 
You are here: Home เทศบัญญัติงบประมาณ